Grade R Fees - Laerskool Bekker Primary

Laerskool Bekker Primary
Parallel Medium
Search
Go to content

Main menu:

Grade R Fees

School/Skool
Maandelikse Betalings

Maandelikse skoolfonds paaiemente is betaalbaar voor of op die 7de van elke maand. Eerste paaiemente is betaalbaar op die eerste dag wat die skool begin.
Bank Inligting:
LAERSKOOL BEKKER:
Bank: Absa
Tipe Rekening: Tjek
Rekening Nommer: 101 5800 158
Takkode: 630241

Verwyssing Inligting
Meld Asb leerder se Naam, Van en Graad.JAARLIKE FOOI 2019

GR. R

REGISTRATION (JAN)
ALL: R300.00 P/CHILD ONCE OFF.

GR.RRR 7 GR.RR
R750.00 P/M

GR.R
R800.00
(INCLUDES COMPUTERS)

STATIONARY PACKS:
GR. RRR & GR.RR
R200.00
GR. R
R250.00

GR.RRR & GR.RR
R8250.00 P/YEAR
GR.R
R8800.00 P/YEAR


Monthly Payments

Monthly school fees are payable on or before the 7th of every month. First installment is payable on the first day of school.
Bank Information
PRIMARY BEKKER
Bank: Absa
Type of Account: Cheque
Account Number:
101 5800 158
Branch code: 630241

Reference Information:
State the learners Name, Surname and Grade.

 
 
Back to content | Back to main menu