Laerskool Bekker Primary

Laerskool Bekker Primary
Parallel Medium
Search
Go to content

Main menu:

Welcome to Bekker Primary School
Vision
Laerskool Bekker Primary - A diverse school firm in excellence.
Mission
Providing top quality cost-effective education combining academics, sports and cultural activities in a healthy manner.
Giving every child the opportunity to reach his or her full potential.
Providing a happy and positive learning environment, promoting traditional South African values;
Attracting, retaining and using quality staff who are proficient in both English and Afrikaans as well as in their particular fields of expertise.========================================================


Welkom by Laerskool Bekker


Visie
Laerskool Bekker Primary – ’n Diverse skool standvastig in uitnemendheid.

Missie
Top gehalte, koste-effektiewe onderrig te voorsien wat die akademie, sport en kultuur in gesonde balans saamsluit.
Elke kind die geleentheid te gee om sy of haar volle potensiaal te bereik;
’n Gelukkige en positiewe omgewing te skep waardeur tradisionele Suid-Afrikaanse waardes voortgesit word;
Gehalte personeel wat vaardig is in beide Engels en Afrikaans, sowel as in hulle spesifieke vakgebiede, aan te stel,
tot voordeel van die skool. 
Back to content | Back to main menu