Koshuisfooi/Hostel Fees - Laerskool Bekker Primary

Laerskool Bekker Primary
Parallel Medium
Search
Go to content

Main menu:

Koshuisfooi/Hostel Fees

Koshuis/Hostel


Maandelikse Betalings


Maandelikse skoolfonds paaiemente is betaalbaar voor of op die 7de van elke maand. Eerste paaiemente is betaalbaar op die eerste dag wat die skool begin.
Bank Inligting:
LAERSKOOL BEKKER:
Bank: Absa
Tipe Rekening: Tjek
Rekening Nommer:
101 5780 157
Takkode: 630241

Verwyssing Inligting
Meld Asb leerder se Naam, Van en Graad.

Hostel Fees 2020R46 145.00 PER YEAR

Option 1:  

Monthly payments of R4 195-00 can be made, in (11) eleven equal instalments payable from 14 January until 1 November 2020 and the last payment must be paid on or before the 7th November 2020.
Option 2:  

1st  Quarter  R12 585-00
 2nd Quarter  R12 585-00
 3rd Quarter  R12 585-00
 4th Quarter  R  8 390-00

Option 3:
Payable R41 530.50 per child on or before 28 February 2020 –
10% (Discount of R4 614.50)

Monthly Payments


Monthly school fees are payable on or before the 7th of every month. First installment is payable on the first day of school.
Bank Information
PRIMARY BEKKER
Bank: Absa
Type of Account: Cheque
Account Number:
101 5780 157
Branch code: 630241

Reference Information:
State the learners Name, Surname and Grade.


 
 
Back to content | Back to main menu