Koshuisfooi/Hostel Fees - Laerskool Bekker Primary

Laerskool Bekker Primary
Parallel Medium
Search
Go to content

Main menu:

Koshuisfooi/Hostel Fees

Koshuis/Hostel


Maandelikse Betalings


Maandelikse skoolfonds paaiemente is betaalbaar voor of op die 7de van elke maand. Eerste paaiemente is betaalbaar op die eerste dag wat die skool begin.
Bank Inligting:
LAERSKOOL BEKKER:
Bank: Absa
Tipe Rekening: Tjek
Rekening Nommer:
101 5780 157
Takkode: 630241

Verwyssing Inligting
Meld Asb leerder se Naam, Van en Graad.

Hostel Fees 2019

R3970.00 x 11 months
(includes Computer Fees)

R43 670.00 PER YEAR

REGISTRATION FEE
ONCE OFF: R2000
(THIS AMOUNT WILL BE
DEDUCTED FROM JANUARY ’19
PAYMENT)

R39 303.00
(BEFORE OR ON 28 FEB’19)
DISCOUNT (R4367.00 / 10%)

QUARTERLY R10 917.50
(BEFORE OR ON 28 FEB ’19)

Monthly Payments


Monthly school fees are payable on or before the 7th of every month. First installment is payable on the first day of school.
Bank Information
PRIMARY BEKKER
Bank: Absa
Type of Account: Cheque
Account Number:
101 5780 157
Branch code: 630241

Reference Information:
State the learners Name, Surname and Grade.


 
 
Back to content | Back to main menu