Nuusbriewe/Circulars - Laerskool Bekker Primary

Laerskool Bekker Primary
Parallel Medium
Search
Go to content

Main menu:

Nuusbriewe/Circulars

Inligting / Info
 
Termyn/Term 1

2020NEWS LETTER 1
NEWS LETTER 2
COVERNING BODY ELECTION
PRESS RELEASE
NEWS LETTER 5
SPECIAL HOLIDAY ARRANGEMENTS
SPESIALE VAKANSIE REELINGS
SHOOL FEES
HOSTEL FEES
INFORMATION LETTER
INFORMATION LETTER 1 MAY 2020
INLIGTINGSBRIEF 1 MEI 2020
Kovid 19
Covid 19
COVID 19 GENERAL
KOVID 19 ALGEMEEN
GRADE 7 RETURN 1 JUNE
GRAAD 7 TERUGKEER 1 JUNIE
DECLARATION OF CO MORBIDITIES OF LEARNERS
KO- MORBITEITE VERKLARINGS-VORM
CONTINGENCY PLAN COVID 19
CONTINGENCY PLAN FOR THE ARRIVAL OF DAY SCHOLARS DURING COVID-19
BYLAAG TOT L/S BEKKER SKOOL- EN KOSHUISRE√čLS MET BETREKKING TOT COVID-19
ADDENDUM TO L/S BEKKER SCHOOL AND HOSTEL RULES REGARDING COVID-19
RETURN OF HOSTEL LEANERS
FINANCIAL INFO
FINANSIELE INLIGTING
HEROPENING VAN SKOOL
REOPENING OF SCHOOL
OMSEND BRIEF 7
CIRCULAR 7
HOSTEL LETTER
HEALTH QUESTIONAIRE
GESONDHEIDSVRAELYS

CIRCULAR 8
OMSEND BRIEF 8

HOSTEL CONTINGENCY PLAN Gr 6&7
GR 6 LEANERS
GR 6 LEERLINGE
GR1,2&3
GRAAD 1,2&3
AANSOEK OM AFSTANDONDERRIG
APPLICATION FOR LOCKDOWN LEARNING
CIRCULAR 10
OMSEND BRIEF 10

DATES OF WEEKS TO TEACH ALTERNATIVELY FOR BOYS AND GIRLS
DATUMS VIR ALTERNATIEWE WEKE SKOOL VIR SEUNS EN DOGTERS
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE FOR THE PHASING OF GIRLS AND BOYS ALTERNATIVE WEEKS FROM 20 JULY2020
STANDAARD OPERATIONELE PROSEDURE VIR DIE INFASERING VAN DOGTERS EN SEUNS IN ALTERNATIEWE WEKE VANAF 20 JULIE 2020
CONTINGENCY PLAN GR 1 - 7 HOSTEL GIRLS
CIRCULAR 11/OMSEND BRIEF 11
CIRCULAR 12/OMSEND BRIEF 12
CIRCULAR 13/OMSEND BRIEF 13
CIRCULAR 14/OMSEND BRIEF 14
CIRCULAR 16/OMSEND BRIEF 16
Hostel Circular
ASSESSERINGSDATUMS
ASSESSMENT DATES
APPLICATION FOR EXEMPTION OF LEARNER TO ATTEND SCHOOL
ARRANGEMENTS FOR 11 SEPT
RE√čLINGS VIR VRYDAG 11 SEPT
CIRCULAR 23 / OMSEND BRIEF 23
AGM
CIRCULAR 26 / OMSEND BRIEF 26
TOETS WEEK ROOSTER
CIRCULAR 27 / OMSEND BRIEF 27
CIRCULAR 28 / OMSEND BRIEF 28

HOSTEL MARKETING
 
 
 
Back to content | Back to main menu