Pre School/Voorskool - Laerskool Bekker Primary

Laerskool Bekker Primary
Parallel Medium
Search
Go to content

Main menu:

Pre School/Voorskool

School/Skool > Staff
 
 
T Mcmahon
R Molefe
S Riekert
 
 
 
Ontwikkeling van ‘n kleuter :


By Bekker Bekkies kleuterskool gee ons jou kleuter die geleentheid om vanaf  3 jarige ouderdom vaardighede te ontwikkel teen hul eie tempo.  Graad R is noodsaaklik.  Gekwalifiseerde personeel versterk net die voorbereiding van u kleuter vir groter sukses.

Vroeë kind ontwikkeling vind plaas van 0-9 jaar. Kinders het dus genoeg tyd om  grootmotoriese vaardighede sowel as fynmotoriese vaardighede  te ontwikkel.
Deur te speel word honderde geleenthede geskep waar die kind al spelenderwys die vaardighede ontwikkel. Spel  is /n kleuter se belangrikste WERK!  Ons leef in ’n kitssamelewing, wat veroorsaak dat ons kinders so vinnig deur fases ontwikkel
Moenie jou kind se aktiwiteite vir hom doen nie, dan ontwikkel hy nie.  Aantrek, eet, tandeborsel, help met  tafeldek,  pakkies dra en tuinwerk is aktiwiteite wat bydra tot groot- en fynmotoriese ontwikkeling.
Kinders leer speel-speel.  Speel jou kind met modder, sand, water?  Beweeg hulle in alle posisies, swaai, draai, rol en tuimel?  Knip, plak, verf, ryg, druk, sorteer  en teken u kleuter om sy fynmotoriese vaardighede te ontwikkel?
Kontak gerus die kantoor by 014 577 1129 vir meer navrae.  

Development of a toddler :


At Bekker Bekkies kindergarten we give your child the opportunity to develop skills aged from 3 at their own pace. Grade R is essential. Qualified personnel only strengthen preparing your child for greater success.

Early childhood development from of 0-9 years. Children have enough time to develop gross motor skills as well as fine motor skills.
Through playing creates hundreds of opportunities for children to develop their skills. Game is a toddlers main WORK. We live in an instant society, causing our children to quickly develop though stages.
Don't d
o your child's activities for him, then he does not develop. Dressing, eating, brushing teeth, help with setting the table, carrying parcels and gardening are activities that contribute to gross and fine motor development,
Children learn through play.
Does your child play with mud, sand, water? Move them in all positions, swinging, turning, rolling and tumbling? Cut, paste, paint, thread, printing, sorting and sign your child to develop his fine motor skills?

Please contact the office at 014 577 1129 for more enquiries.


 
 
 
Back to content | Back to main menu