About

Laerskool Bekker Primary

Vision:  |  Visie:

A value drive school striving towards excellence.
n Waardegedrewe skool wat streef na uitnemendheid.

Dream | Droom

Value-driven school |  Waardegedrewe skool

Striving towards excellence  |  Strewe na uitnemendheid

Mission:  |  Missie:

 • Creating a happy, positive and safe learning environment.
 • Strive for positive partnerships between parents, teachers, learners and community.
 • Qualified and passionate staff who through dedicated teaching give every learner the opportunity to develop their potential.
 • Skep n gelukkige, positiewe en veilige leeromgewing.
 • Streef na positiewe vennootskap tussen ouers, onderwysers, leerders en gemeenskap.
 • Gekwalifiseerde en passievolle personeel wat deur toegewyde onderrig aan elke leerder die geleentheid te bied om hul potentiaal te ontwikkel.

Values:

 • Respect
 • Honesty
 • Accountability
 • Attitude
 • Loyalty

Waardes:

 • Respek
 • Eerlikheid
 • Aanspreeklikheid
 • Houding
 • Lojaliteit

Create | Skep

Happy | Gelukkig

Positive and safe | Positiewe en veilige

Learning environment | Leeromgewing

Strive | Streef

Positive | Positiewe

Relationships | Vennootskap

Parents, learners and community | Ouers, leerders en gemmenskap

Values:

 • Respect
 • Honesty
 • Accountability
 • Attitude
 • Loyalty

Waardes:

 • Respek
 • Eerlikheid
 • Aanspreeklikheid
 • Houding
 • Lojaliteit