Computer Centre | Rekenaarsentrum

Computer Centre | Rekenaarsentrum

Computer training is an integral part of the curriculum for all our learners, from grade R to grade 7. Computer classes will be held once a week at a minimal fee of R35 per month.

We have a well developed and organized Computer Centre. It has become a necessity today to be technology literate in the environment of study and work.

We teach the basic principles of Microsoft Office where the children learn in a playful manner how to operate a computer.

Rekenaaropleiding is ‘n integrale deel van die kurrikulum vir alle leerders, graad R tot graad 7. Rekenaars word een keer ‘n week teen ‘n minimale fooi van R35 per maand aangebied.

Ons het ‘n goed ontwikkelde en georganiseerde rekenaarsentrum. Dit het ‘n noodsaaklikheid geword in vandag sy tyd om tegnologies geletterd te wees in die omgewing van studie en werk.

Ons leer basiese beginsels van Microsoft Office waar die kinders leer op ‘n speelse manier om op ‘n rekenaar te werk.