Transport

BEKKER PRIMARY BUS SERVICES ARE BEING ADMINISTRATED BY BEKKER HIGH SCHOOL
LAERSKOOL BEKKER BUS DIENSTE WORD GEADMINISTREER DEUR HOËRSKOOL BEKKER

Route Enquiries: Mr. J. Wandrag (Fleet Manager)

johan@hsbekker.co.za l 082 851 3745

Due to the rapid growth of learners making use of bus transport, parents need to apply for their children for a seat on the bus.  A fee will be charged for the reservation of a seat and is called a seat fee.  Proof of payment of a non-refundable seat fee of R 200.00 must be handed in at Bekker High School to book a seat on a bus.

A month ticket must be purchased no later than the 7th of each month for day trips. The day tickets will only be valid for a specific month. The school days are counted and the amount worked out for a year, that amount is divided into 11 months, so you have to pay for 11 months regardless of whether your child is using it or not. Even if there are school holidays, you pay the monthly fee. If your child only wants to make use of the bus once a day, you still have to pay the monthly fee. If your child doesn’t use the bus on some days, you forfeit the day’s fees. Weekend routes will have an option to buy a month ticket or to buy tokens as you need it. Please note if you buy tokens it will be more expensive per trip. The fees will be liable before a month starts. You may pay in advance for the whole year, but if you want to pay monthly, you may use the debit order included in the application. Fees for January will have to be in cash. If the debit order returns unpaid, your child will lose the seat on the bus and a child on the waiting list will get the seat.

See attached annexure on the different stops for daily and weekend routes.  Tariffs will be adjusted to keep up with the price fluctuation of fuel.

Download the documents below for more information with regards to bus tariffs and routes for 2021.

Roete Navrae: Mnr. J. Wandrag (Vlootbestuurder)

johan@hsbekker.co.za l 082 851 3745

Aangesien die getalle op busse buitensporig gegroei het, word ons genoodsaak om ouers te vra om aansoek te doen vir ‘n sitplek op die bus.  Hierdie bespreking van ‘n sitplek word die sitplekfooi genoem.  Bewys van betaling van die sitplekfooi van R 200.00 wat nie terugbetaalbaar is nie, moet ingedien word by Hoërskool Bekker om u kind se sitplek te verseker.

‘n Maandkaartjie moet gekoop word nie later as die 7de van elke maand nie, vir dagroetes. Die dagroetes se kaartjie sal slegs vir ‘n spesifieke maand geldig lwees. Die skooldae is getel en die bedrag vir ‘n jaar uitgewerk, daardie bedrag is in 11 maande ingedeel, dus moet u vir 11 maande betaal, ongeag of u kind daarvan gebruik maak of nie.  Selfs al is daar skoolvakansies, betaal u die maandfooi. Indien u kind slegs eenkeer per dag van die vervoer gebruik maak, moet u steeds die volle maandfooi betaal. Indien u kind nie van ‘n rit gebruik maak nie, sal die rit verbeur word. Naweekroetes mag ‘n maandkaartjie koop of los ritte. Let op dat los ritte duurder sal wees per rit. Ouers moet egter die eerste paaiement in Januarie kontant betaal. U kan ook vooruit vir die jaar betaal. Indien u nie vooruit per maand betaal nie, of indien u debietorder onbetaald terugkom, sal u kind onmiddellik sy/haar plek op die bus verbeur en sal ‘n leerling op die waglys die plek ontvang.

Sien aanhangsel vir die verskillende daaglikse- en naweek op-en afklim punte.  Tariewe sal gereeld aangepas word om tred te hou met die prys skommelings van brandstof. 

Laai die onderstaande dokumente af vir meer inligting in verband met busroetes en -tariewe vir 2021.

Bus routes: | Bus roetes:

Centurion – Groot Makro
Fourways – Fourways Crossing
MIdrandNoorwyk Shell – Leader road
Northgate – Northgate Dome
PinehavenSasol Garage – N14 Crossing
RandfonteinCement Factory on Mainroad
RustenburgBuilders warehouse, oorkant Waterfal Mall
VaaldriehoekVaal Mall
Westonaria – R28 Offramp/ Reaikaga

CONTRACT: DAY SCHOLARS

Yellow bus traffic sign painted on asphalt road.

KONTRAK: DAGROETES

Yellow bus traffic sign painted on asphalt road.

CONTRACT: WEEKEND BUSSES

School Bus Rooftop

KONTRAK: NAWEEKROETES

School Bus Rooftop

TM DESTINATION MANAGEMENT

Routes –Pretoria North   , Brits Mall , Hartebeespoort , Wonderpark

Parents must read:  TM Destination Management

Mamashela Tours ( Door to Door Service)

Routes – Fourways , Centurion , Midrand, Northgate

Parents must read: Mamashela Tours Document.